จิตอาสาคืนความสวยงามให้ลำคลอง

จิตอาสาคืนความสวยงามให้ลำคลอง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ลงพื้นที่หัวตะเข้ ร่วมกับอาสาสมัคร​ในชุมชน นักท่องเที่ยว​ นิสิตนักศึกษา​จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกิจกรรม​จิตอาสา​เก็บขยะริมคลองหัวตะเข้ เพื่อปลุกจิตสำนึก​ในการอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​ คืนความสวยงาม​ให้กับคลองน้ำ เมื่อเร็วๆนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *