Whizdom Re-Forest by MQDC

MQDC พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าเดินหน้าจัดวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิต”

“เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต MQDC จึงริเริ่มโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC (Whizdom Re-Forest by MQDC) และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปลูกฟื้นคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี”

          บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำถึงจุดยืนด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดโครงการ “วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC” เป็นปีที่ 3 (ครั้งที่ 4) ติดต่อกัน เพื่อสร้างป่าต้นน้ำในการบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า โดยเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจุดเริ่มต้น ตั้งเป้าทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี และ 10 ปี ในการสร้างเครือข่ายและขยายผลต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกจุดของประเทศ

          นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการแบรนด์วิสซ์ดอม MQDC กล่าวว่า “โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC คือโอกาสของทุกคนในการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสานต่อจนเป็น Whizdom Re-forest Community Platform”

“เราเลือกพื้นที่บริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครนายกมายังคลองประปาที่ซึ่งผลิตน้ำประปาที่เราใช้กัน เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงลงพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐคือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. 1 (เขาอีโต้) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ ในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไป” นายอัษฎา กล่าว 

          โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด ปลูก ฟื้น คืน ป่า “เพราะป่า คือบ้านของทุกชีวิต” ตั้งเป้าปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11,500 ต้น 13 สายพันธุ์ที่มาจากการร่วมปลูกต้นไม้ออนไลน์จากผู้สนใจทั่วไปทาง www.whizdomreforest.com และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 9 ฝาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านโครงการวิสซ์ดอม บริษัทพันธมิตร นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ รวมถึงวิสซ์ดอม แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “นาย – ณภัทร เสียงสมบุญ” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ถือเป็นการสร้าง Community Platform เพื่อขยายฐานกลุ่มคนในการสานต่อโครงการรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแบบฉบับของตนเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่และคนในเมือง

          “ในฐานะคนรุ่นใหม่ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ผมรู้สึกชื่นชมทีมงานที่ได้คิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่กำลังมีปัญหาและหาทางเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ทุกคนมีอุดมการณ์เหมือนกันคือต้องการปลูก ฟื้น คืน ป่า เพื่อให้ป่านั้นกลับมาสมบูรณ์ เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิตครับ” นาย ณภัทร กล่าว

          “ที่ผ่านมาตลอดทั้ง 4 ครั้ง ทางโครงการได้สร้างฝายชะลอน้ำมาแล้ว 35 ฝาย ปลูกต้นไม้รวมแล้วกว่า 12,500 ต้นมีคนมาร่วมมือกว่า 1,300 คน ถือได้ว่าวันนี้โครงการ Whizdom Re-forest ของเราได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับป่าในระยะยาวแล้ว” นายอัษฎา กล่าวทิ้งท้าย

          นอกจากนี้โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC มีแผนที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลทั้งในระดับ Asia และ Global โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ ประเภท CSR และ Innovation and Invention Awards อีกด้วย           รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC www.whizdomreforest.com

                            —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *