“Beyond Disruptive Technology”

สวก. จัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562”ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตรมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะจัดงาน “ประชุมวิชาการ สวก. 2562” ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร เพื่อแสดงถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยจากการเกษตรแบบเดิมไปสู่ยุคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม สวก.  จึงได้ผลักดันและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30

Read more

Kuiburi’s Elephant Smart Early Warning System

รมว.ทส. ลุยแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกลุ่มทรู เปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Kuiburi’s Elephant Smart Early Warning System) ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

Read more

Whizdom Re-Forest by MQDC

MQDC พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าเดินหน้าจัดวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิต” “เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต MQDC จึงริเริ่มโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC (Whizdom Re-Forest by

Read more

วช.ท้าวิจัย”ทะเลไทยต้องไร้ขยะ”

พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ”“การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน บนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก วช. ชู 5 ประเด็นหลัก”           สำนักการวิจัยแห่งชาติ:18 สิงหาคม 2562  วช. จัดการแถลงข่าว เรื่อง “พะยูนมาเรียม” “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ” โดยมี ดร.วิจารย์

Read more

รมว.ทส.ลงพื้นที่เขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระกาญจนบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และติดตามปัญหาเรื่องช้างป่า ที่รบกวนพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับพบปะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าสลักพระเข้ามากินพืชไร่การเกษตร           โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดร.กาญจนา

Read more

BIOGANG CHALLENGE 2019

BEDO จัดกิจกรรม “BIOGANG CHALLENGE 2019” สนับสนุนเยาวชนจัดทำ แผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท             สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรม “ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Read more

21st Governing Board of the ASEANCentreforBiodiversity

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 21           ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 21 (21st Governing Board of the ASEAN Centre for Biodiversity: 21st GBACB) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562

Read more

“InnoBioplast 2019”

วช. จัดประชุมนานาชาติโชว์ศักยภาพคนไทย สร้างโอกาสก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของโลก           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) จัดการประชุมนานาชาติและนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ “InnoBioplast 2019” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม

Read more

กรมอุทยานฯสำรวจประชากรนกแต้วแล้วท้องดำที่กระบี่ยังสมบูรณ์

กรมอุทยานแห่งชาติฯสำรวจประชากรนกแต้วแล้วท้องดำ ในพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ–บางคราม จังหวัดกระบี่           นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูประชากรและพื้นที่ถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562  ได้มีการสำรวจประชากรนกแต้วแล้วท้องดำ ในพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ

Read more

วช. สืบสานพระราชดำริ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม-คุณภาพชีวิตของประชาชน

วช. สืบสานพระราชดำริ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน                 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สืบสานพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก           คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้ วช. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา 904 วปร. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ภายใต้

Read more