มิว สเปซ รุกอุตสาหกรรมอวกาศ เริ่มสร้างยานลำแรกปี64

ในปี 2563 นับว่าเป็นปีที่กิจกรรมทางอวกาศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งจากการที่ภาครัฐผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. กิจการอวกาศ และการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย new S-curve ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการลงทุน และมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจไทย สำหรับบทบาทของภาคเอกชนเอง ก็นับว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งปีนี้บริษัทด้านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศภาคเอกชน บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มิว

Read more

ข่าวโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ วุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช) องค์กรภาครัฐ เอกชน

Read more

เอไอเอส จับมือทสรวมพลังสร้างเครือข่ายคนไทยไร้ E-Waste

เอไอเอส และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมพลังสร้างเครือข่ายคนไทยไร้ E-Waste ทั่วประเทศ สร้ างการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก – ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือทสจ. ทั่วประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี – ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

Read more

ขยะแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ

ขยะภูเขา: ตอน แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ โดย วีระศักดิ์โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา           เมื่อขึ้นถึงยอดภูหลวง  จังหวัดสุโขทัยแล้ว ผมเอาเป้วางที่เต็นท์ ทั้งๆ ที่ดื่มน้ำจากประปาภูเขาไปหลายขวด แต่ไม่ยักปวดเบา…คงเพราะร่างกายรีดน้ำออกทางเหงื่อนมากพอสมควรแล้ว จึงขอให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง…คุณสว่าง ซึ่งปีนมาถึงพร้อมๆ กัน ช่วยพาไปดูกองขยะบนยอดเขาที่ว่ากันว่าเป็นปัญหาทีเถอะ…           หัวหน้าอุทยานพาผมเดินเลาะผ่านเรือนไม้เก่าๆ ของที่ทำการอุทยานบนยอดดอย ไปจนเลยเรือนปั่นไฟก็เจอกองขยะที่นักท่องเที่ยวเคยทิ้งไว้ในถังบ้าง นอกถังบ้าง

Read more

คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วม”มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10”พร้อมต่อยอดการออกแบบ-เดินแบบและเตรียมสนับสนุนสินค้าไทย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วม “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

Read more

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ เป็นประธานเปิด “หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์”สี่พระยา และเปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย”

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) เป็นประธานเปิด “หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์”สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และเปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย” โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยร่วมโชว์ผลงานที่เป็นสมบัติล้ำค่า งามสง่า มีคุณค่าแห่งการสะสมยิ่งนัก กว่า

Read more

“ซีพีเอฟ”ร่วมดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ  ปลูกฝังพนักงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ ร่วมดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักรู้และรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมรับวิถีปกติใหม่ (New Normal) สนับสนุนการมีส่วนในโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคนบนโลก                 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซีพีเอฟ  กล่าวว่า  วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีนี้และสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

Read more

มิว สเปซ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ คาดมูลค่าหลังระดมทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:• บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้ให้บริการด้านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ นำโดย คุณเจมส์ วรายุทธ เย็นบำรุง วิศวกรด้านการบินและอวกาศ อยู่ในช่วงของการระดมทุน 25 ล้านดอลลาร์ในซีรีส์ B โดยมูลค่าบริษัทก่อนการระดมทุนอยู่ที่ 75 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.3 พันล้านบาท)

Read more

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานตั้งองค์ กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 4 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ

Read more

ทส.นำหน่วยงานลงMOUหนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว

กระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ  สร้างโลกสีเขียว              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า” กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

Read more