กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ ค่ายSMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและเยาวชน นอกจากช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน              โดยเมื่อเร็วๆนี้ ค่าย SMART-i CAMP  ได้พาเด็กๆ อายุ 6-14 ปี ลงพื้นที่ศึกษาและทำกิจกรรมที่  “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี    โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และปลูกป่าเพิ่มเติม

Read more

สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ SPC Green Please ตั้งจุดคัดแยกขวดพลาสติก ส่งผลิตชุด PPE

สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ SPC Green Please ตั้งจุดคัดแยกขวดพลาสติก ส่งผลิตชุด PPE           นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ทำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มุ่งสร้างจิตสำนึกในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง สำหรับ SPC Green Please นับเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดปริมาณขยะโดยนำขวดพลาสติกหรือพลาสติกใช้ครั้งเดียว มาทิ้งที่ตู้ทิ้งขวดพลาสติกที่ตั้งอยู่ภายในบริษัทฯ โดยจะมีการแยกส่วนขวด ฝา

Read more

ชาวชุมพร Go Green กับ กฟผ. ลุยปลูกป่าชายเลน มุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอน สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 1 ล้านไร่ ภายในสิบปี

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร Kick off โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม สตาร์ท 10 ไร่แรก ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีให้คนไทยครบ 1 ล้านไร่ ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2574             วันนี้

Read more

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อแนะรัฐหนุนผลิตไก่ไร้คาร์บอนแข่งตลาดโลก

            นายสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในประเทศ อยู่ในสถานการณ์ลำบาก เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายตัวมีราคาแพงขึ้นมาก อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งสูงกว่า 11 บาท/กิโลกรัม กากถั่วเหลืองราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยต้องแบกรับต้นทุนอาหารที่สูง และส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมีมาตรการผลักดันให้พืชเกษตรมีราคาสูง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ในประเทศ ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้รับการดูแลใดๆ ต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้นนี้ด้วยตนเอง           อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่

Read more

21 ต.ค. วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ซีพีเอฟ” ร่วมเติมพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ 2 หมื่นไร่ 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู  เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าบกและป่าชายเลน ลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เดินหน้าปลูกป่าและปลูกต้นไม้ 20,000 ไร่ ภายในปี 2030 สนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral )  รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

Read more

คณะสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักเลขาฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ใกล้บริเวณท่าริมแม่น้ำของรัฐสภา เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม           โดยคณะจิตอาสาได้ช่วยกันจัดเก็บขยะที่ลอยมาตามน้ำ และเก็บผักตบชวาที่มักเป็นปัญหาของการระบายน้ำ และก่อปัญหาสภาพแวดล้อมทางน้ำขึ้นฝั่งมาจัดการตามวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป           ในการนี้ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังเกตเห็นเส้นเชือกไนล่อนเล็กๆที่ติดมากับกอผักตบชวา จึงได้ใช้มือสาวเชือกไนล่อนนั้นขึ้นมาจนกระทั่งลากได้ทั้งแหและอวนที่ถูกทิ้งพันกันติดขึ้นมาและยังสาวเอาเส้นเอ็นตกปลาขึ้นมาเป็นสายยาวจนได้ไปถึงคันเบ็ดที่ทำด้วยเหล็กเส้นตามขึ้นมาจากในน้ำด้วย           โดยคุณวีระศักดิ์ได้เปิดเผยกับคณะจิตอาสาที่มาด้วยกันให้ทราบว่า ขยะประเภทเศษแห อวน เส้นเอ็น

Read more

AIS ตอกย้ำภารกิจ “คนไทย ไร้ E-Waste” ในวัน International E-Waste Day 2021

AIS ตอกย้ำภารกิจ “คนไทย ไร้ E-Waste” ในวัน International E-Waste Day 2021ตั้งเป้าสู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 14 ตุลาคม 2564: เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้คน จึงกำหนดให้วันที่ 14

Read more

ซีพีเอฟ  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ในงานประชุมผู้นำด้านความยั่งยืน Global Compact Network Thailand Annual Forum  (GCNT Forum) ประจำปี 2564   จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย  ซึ่งปีนี้

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2564

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2536 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่โครงการหลวง ระยะแรกเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 10 แห่ง กลุ่มอาชีพ 1 แห่ง สมาชิก 659

Read more

สทนช.หนุนเสนอแผนแก้น้ำท่วมเมืองทุ่งสง ผ่านคณะอนุฯน้ำเมืองนครศรีธรรมราช

สทนช.เร่งบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาท่วมซ้ำซาก จ.นครศรีธรรมราช หนุนเสนอแผนงานโครงการแก้ท่วมระยะยาวผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด  พร้อมเกาะติดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ปี 65-66 รวม 13 โครงการให้ได้ตามเป้า           เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64ที่ผ่านมา ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเตรียมการรับมือฤดูฝนปี 2564 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และหารือร่วมกับ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช

Read more