“สามารถ” มั่นใจธุรกิจเติบโต พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 25-27 มกราคม 2565

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง จากกระแส Digital Transformation และสถานการณ์โควิดคลี่คลาย  จึงประกาศความพร้อมในการเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565” ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก

Read more

ดีแทคเปิดผลศึกษามุมมองคน Gen Z ผ่านบรรทัดฐานใหม่ สัญญาใจ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา

พบ 3 ประเด็นหลักคนออนไลน์ยุคใหม่ให้ความสำคัญ “มาตรฐานความงาม ความเท่าเทียมทางเพศ และการคุกคามทางเพศ” 10 มกราคม 2565 – ดีแทคร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยการระดมความเห็น Jam Ideation พบ 3 ประเด็นคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ นำไปสู่การหยุดการกลั่นแกล้ง ออนไลน์ “มาตรฐานความงาม ความเท่าเทียมทางเพศ และการคุกคามทางเพศ” เรียกร้องสังคมร่วมสร้างบรรทัดฐานใหม่ ผ่าน “สัญญาใจ” #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา             จากการที่ดีแทคได้เปิดแพลตฟอร์มระดมความเห็นในรูปแบบ Jam Ideation #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 พบว่ามี แพลตฟอร์มได้รับไอเดียเกี่ยวกับการหยุดไซเบอร์บูลลี่ทั้งหมด 782 ไอเดีย (unique ideas) สามารถเข้าถึง

Read more

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่น 700 MHz งวดที่สอง

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่น 700 MHz งวดที่สอง 7 มกราคม 2565 – ดีแทค ไตรเน็ต ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน​ 2562 ได้นำเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 700 MHz งวดที่สอง จำนวน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ ในส่วนที่เหลือ วงงเงิน 15,051,904,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้กับ สำนักงาน กสทช.

Read more

สกมช. เร่งพัฒนาบุคลากรไซเบอร์ ยกระดับศักยภาพให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA ชู 6 หลักสูตร ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลการด้านไซเบอร์ตามแนวทางมาตรฐานสากล           พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์

Read more

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์คาดการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี 2565

กรุงเทพฯ – 14 ธันวาคม 2564 – พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยการคาดการณ์แนวโน้มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่จะส่งผลต่อโลกดิจิทัลในปีหน้า             ปี 2564 เป็นปีที่องค์กรจำนวนมากต่างเร่งเครื่องด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องอันสืบเนื่องมาจากโรคระบาดที่ส่งผลทั่วโลก และนั่นก็ทำให้ผู้โจมตีทางไซเบอร์อาศัยวิธีการที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ผลพวงของมัลแวร์เรียกค่าไถ่สร้างความวุ่นวายในวงกว้าง ทั้งเข้ายึดโครงสร้างระบบเป็นตัวประกันและคุกคามองค์กรจำนวนมากทั่วโลก           โรคระบาดจะยังคงอยู่กับเราต่อไปและทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมและการนำดิจิทัลมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น องค์กรจึงควรระแวดระวังแนวโน้มดังสรุปไว้ด้านล่าง และจัดเตรียมโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อก้าวนำภัยคุกคามที่อาจกำลังจะมาถึงในอนาคต

Read more

แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ “รักษ์โลก”เดินหน้าหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ

แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ “รักษ์โลก”เดินหน้าหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมปักหมุดเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำผู้นำการเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รักษ์โลก เดินหน้าสู่เป้าหมาย หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam  โดยตลอด 3 ปีรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดการขายภาชนะโฟมใส่อาหารแบบครั้งเดียวทิ้งไปแล้วเกือบ 100 ล้านชิ้น พร้อมปักหมุดเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทางเลือกแก่ผู้ประกอบการรักษ์โลกทั่วไทย            

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช., GISTDA  มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แถลงข่าวที่ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  เพื่อการสร้างความรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดโควิด19 และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ

Read more

dtac business ร่วมกับ ช้อปปี้ มอบสิทธิประโยชน์ผ่านแคมเปญ “ดีแทคช่วยร้านค้าออนไลน์เติบโตบนช้อปปี้”

dtac business ร่วมกับ ช้อปปี้ มอบสิทธิประโยชน์ผ่านแคมเปญ “ดีแทคช่วยร้านค้าออนไลน์เติบโตบนช้อปปี้”ยกระดับขีดความสามารถเอสเอ็มอีไทย จับกระแสอีคอมเมิร์ซโค้งสุดท้ายปลายปี ในมหกรรม Shopee 12.12 Birthday Sale บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดย dtac business บริการเทคโนโลยีสื่อสารและโซลูชันสำหรับ กลุ่มองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก กลางและองค์กรขนาดใหญ่ และ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจและร่วมฉลองมหกรรม Shopee 12.12 Birthday

Read more

กลุ่มเทเลนอร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน จนทำลายสถิติโลกจากกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด

กลุ่มเทเลนอร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน จนทำลายสถิติโลกจากกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด กลุ่มเทเลนอร์มุ่งเน้นการยกระดับภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยบทพิสูจน์จากการเข้าเรียนออนไลน์ในหลักสูตร Growth Mind Set โดยกลุ่มพนักงานของเทเลนอร์ยุโรปเหนือและเอเชียรวมทั้งดีแทค ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าทั่วโลกด้วยการสร้างสถิติโลก GUINNESS WORLD RECORDS™ จากการเรียนออนไลน์ในเวลา 24 ชั่วโมง           โดยพนักงานได้เข้ามาเรียนออนไลน์ในหลักสูตร Growth Mind Set ที่กำหนดไว้ เริ่มต้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 7.00 น. ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ในเวลาเดียวกัน พนักงานของเทเลนอร์ทั้งหมด 4,504 คน ในจำนวนนี้เป็นพนักงานดีแทค 1,040 คน ดีแทคนับเป็นบริษัทในกลุ่มเทเลนอร์ที่มีพนักงานเข้ามาเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จนสามารถสร้างสถิติโลกและประสบความสำเร็จในที่สุด           “เราเชื่อว่าสังคมดิจิทัลจะทำให้เกิดโซลูชั่นใหม่ๆ

Read more

GapMaps แมปปิ้งซอฟต์แวร์จากออสเตรเลียเติบโตในไทย จากภาคธุรกิจค้าปลีกและอาหารจานด่วนที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นจาก การระบาดของโควิด-19

GapMaps แมปปิ้งซอฟต์แวร์จากออสเตรเลียเติบโตในไทย จากภาคธุรกิจค้าปลีกและอาหารจานด่วนที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หลายๆ แบรนด์ต่างกำลังจับตามองกิจกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลาหลังผ่านการระบาดของโควิด-19 เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและวางแผนในการทำตลาดในแต่ละประเทศให้ดียิ่งขึ้น GapMaps ผู้เชี่ยวชาญด้านแมปปิ้งซอฟต์แวร์บนคลาวด์จากออสเตรเลีย ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยเหลือองค์กรธุรกิจด้วยกลยุทธ์การใช้แผนด้านเครือข่ายและการวางแผนด้วยข้อมูลทำเลที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด ปัจจุบัน GapMaps กำลังขยายธุรกิจไปทั่วโลกโดยตั้งเป้าหมายขยายไปยัง 21 ประเทศรวมถึงประเทศไทย แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของโควิด-19 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงมีการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น สำหรับประเทศไทย GapMaps เติบโตอย่างแข็งแกร่งในส่วนของธุรกิจจัดส่งอาหารจานด่วน ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้โดยปกติมีความต้องการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกในการช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถวางแผน

Read more