บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เครือข่ายใจใหญ่ ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียนวัดคลองเสือ

ปิดโครงการนำร่อง “เรียนเล่น เป็นเปลี่ยน” โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เครือข่ายใจใหญ่ ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียนวัดคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนอนาคตของสังคมให้แข็งแรง เติบโตอย่างมีความสุข              ในวาระวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด(มหาชน)  นำทีมโดยนายวิจิตร รัตนศิริวิไล    ประธานกรรมการบริหาร  

Read more

ทางยกระดับดอนเมือง มอบรางวัลผู้โชคดีในโครงการ ‘Tollway Tollway Lucky Way 2022’     

    มอบรางวัล: นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล(คนที่1นับจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน และ นางอโนมา อุฤทธิ์ (คนที่1นับจากขวา)รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมมอบรางวัลที่ 1 ทองคำ หนัก 5 บาท ให้แก่ผู้โชคดีจากโครงการ Tollway Tollway Lucky Way 2022 

Read more

ทริพเพิล ไอ บริจาคที่นอนโฟมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง รพ.ศิริราช

ทริพเพิลไอบริจาค:นายทิพย์ ดาลาล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟมเพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในรพ.ศิริราช จำนวน 32 ชุด รวมมูลค่า  633,600 บาท โดยมี ศจ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่

Read more

สกสว. พบ สื่อมวลชน ชู ภาพอนาคต ด้านการวิจัยของประเทศไทย

สกสว.  พบสื่อมวลชน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ต่อบทบาทหน้าที่ และ พันธกิจสำคัญต่อการ ยกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนนำไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ของ สกสว. ภายใต้พันธกิจการส่งเสริม

Read more

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือทำกับกิจกรรมในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 5,151 โครงการในพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ซึมซับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

Read more

เกษตรกรแท็กทีมขอบคุณ “รมว.เกษตรฯ และกรมปศุสัตว์” ปราบหมูเถื่อนต่อเนื่อง มั่นใจอีกไม่นานได้เห็นตัวบงการ  

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศประสานเสียงขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – กรมปศุสัตว์ หลังเดินหน้าปราบปราม “หมูเถื่อน” ต่อเนื่องและจริงจัง ล่าสุด สามารถฝังทำลายหมูเถื่อนของกลางจำนวนถึง 723,786 กิโลกรัม มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตัดตอนวงจรหมูเถื่อนที่เกาะกินทำร้ายทำลายเกษตรกรไทยมานานนับปี ส่งผลเกษตรกรมั่นใจลงหมูเข้าเลี้ยงเร่งเพิ่มผลผลิตหมูปลอดภัยเพื่อคนไทย พร้อมฝากความหวังเดินหน้าจับ “ผู้บงการ” ล้างบางขบวนการนำเข้าหมูผิดกฏหมายให้สิ้น              นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การติดตามการปราบปรามหมูเถื่อนอย่างใกล้ชิดของ ดร.เฉลิมชัย

Read more

สกสว.หนุนศึกษาความต้องการในพื้นที่ภาคเหนือเร่งแก้ปัญหาหมอกควันและภัยพิบัติด้านอากาศ

สกสว.จับมือศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินโครงการจัดทำแผนบูรณาการด้าน ววน. เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน และจัดเวทีคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่ภาคเหนือ หวังนำข้อมูลมาออกแบบแผน ววน. ให้ตรงเป้า ชี้ปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้คือ ปัญหาหมอกควัน และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ           สำหรับโครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

Read more

วช. ลง MOU กรมอนามัย ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2566: ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ

Read more

“วัชระ”จี้ชัชชาติเร่งแก้น้ำเน่าคลองทวีวัฒนา หลังพบผู้รับเหมาทำงานชุ่ย ย้ำถ้ายังเฉยเรื่องนี้ต้องถึงป.ป.ช.

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวทวีวัฒนาว่า บริเวณคลองซอยเล็กหน้าหมู่บ้านกฤษดานคร 16 มีน้ำขังเน่าเหม็นเนื่องจากสำนักงานเขตได้จ้างผู้รับเหมามาขุดลอกคลองบริเวณเขตทวีวัฒนา แต่พบว่ามีการขุดและถ่ายรูปเป็นหย่อม ๆ โดยใช้รถแบคโฮ ขนาดเล็กมาจ้วงตัก ไม่ได้ทำการลอกคลองตลอดทั้งแนวและนำกระสอบทรายมากั้นน้ำในคลองซอยเล็กทำให้น้ำขังไม่ไหลจนเกิดน้ำเน่าเหม็นสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และที่สัญจรไปมา           นายวัชระ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ผู้ว่าฯชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาที่สำนักงานเขตบางแค แต่ไม่ได้มาที่ทวีวัฒนาซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน

Read more

ม.เกริก จัดประชุมวิชาการไทย-จีน-ซาอุ มุ่งเปลี่ยนงานวิจัยแบบเก่าสู่ความร่วมมือนานาชาติ แก้ปัญหาถูกจุดและยั่งยืน

มหาวิทยาเกริก:วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565  “กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัยไทย-จีน-ซาอุดิอาระเบีย ณ อาคารศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก             ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริก

Read more