“Colors of Culture”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจัดงาน “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีที่โดดเด่นและวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ปี 2562 ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่  10-14 มิถุนายน 2562

             นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ ถือเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย มีความผสมผสานกันทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ การเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

          ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลปีพ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 11,669,045 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 18,829.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 12,271,912 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 20,482.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8  จะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นโอกาสดีของกลุ่มจังหวัดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชน

           เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธานีดำเนินกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ครั้งที่ 1 ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประกอบการและร้านค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนมากกว่า 60 ร้านค้า มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามูลค่า 2,225,916 บาท มีจำนวนประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 40,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี

          สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน  ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในแนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” หรือ “Colors of Culture” สื่อถึงการนำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่น ที่เป็นเสน่ห์และสีสันอันหลากหลายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทย รามัญ จีน

           งานครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าท่องเที่ยวชุมชนที่รวบรวมของดีอันโดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสีสัน พร้อมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในงานแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสและค้นหา ประกอบด้วย

          1.คูหาจำหน่ายสินค้าของดี 4 จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Local Product Pavilion) ที่มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ โดดเด่นทั้งคุณภาพ ดีไซน์ แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์

          2. นิทรรศการอลังการสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Product Showcase & Tourism Exhibition) ที่นำเสนอให้เห็นถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

          3. เวทีการแสดงและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน (Colors of Culture Zone) ที่นำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและอุดมไปด้วยเอกลักษณ์พื้นถิ่นไทย รามัญ จีน โดยจัดการแสดงเป็นรอบสลับสับเปลี่ยนกับการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดทั้งวัน ทุกวันที่มีการจัดงาน

          “งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน” นายจรูญศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

                     —————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *