ทีเส็บ ดันไทยสู่ฮับแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ทีเส็บ ดันไทยสู่ฮับแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ทีเส็บผนึกสกรศ. ดันไทยสู่ฮับแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน เผยตลาดระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของประเทศ เติบโต 19 % เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 4 ของโลก เล็งเดินหน้าสนับสนุนใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ด้วยแผนการตลาดแบบ 360 องศา

            ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟิโบ้ (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ย้ำถึงบทบาทสำคัญของงานแสดงสินค้าต่อการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมไทยงานแสดงสินค้าเป็นช่องทางสำคัญช่องทางแรกที่ช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยปรับปรุงและนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการผลิตและใช้งานอย่างแพร่หลาย และไทยยังมีการมีงานจดแสดนงสินค้าด้านดังกล่าวในระดับแนวหน้าของอาเซียน จากรายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ หรือ ไอเอฟอาร์ (IFR) มีการคาดว่าในปี 2562 ตลาดระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย จะขยายตัวถึง 19  % เติบโตมากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ของโลก

          ทั้งนี้การไทยมีฐานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่แข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดศักยภาพและขีดความสามารถก้าวสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ขยายตัวซึ่ง มีสัดส่วนการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรสูงถึง  64%

          นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ทีเส็บ สายงานธุรกิจ เปิดเผยว่าทีเส็บพร้อมสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในไทย ที่รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งไทยมีรากฐสานเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เข้มแข็ง จึงมีความพร้อมยกระดับไปสู่การจัดแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในวงกว้างมากขึ้น โดยทีเส็บจะร่วมผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แบรนด์ใหม่ของทีเส็บ Thailand Redefine Your Business Events ผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด  โดยริเริ่มแคมเปญ ‘360 องศา’ เพื่อดันไทยเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน” ปัจจุบัน ประเทศไทยมีงานแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อย่างน้อย 5 ราย มีพื้นที่ใช้งาน (net space) รวมกัน 90,000 ตารางเมตร และล้วนเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งตอบสนองตลาดในภูมิภาคนี้

                                          ——————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *