รมว.กก.วงวันอันตรายเผยวันแรกเสียแล้ว 42 ราย

 

รมว.กก. เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสถิติ 7 วันอันตราย วันแรก เกิดอุบัติเหตุ 420 ครั้ง เสียชีวิต 42 ราย บาดเจ็บ 432 คน  ขอนแก่น – ลพบุรี เสียชีวิตสูงสุด  ตำรวจเข้ม จับแล้วกว่าแสนคน ผิดกฎจราจร 

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2562  วันแรก (27 ธ.ค.) ของ 7 วัน เฝ้าระวังอันตรายปีใหม่ 2562  เกิดอุบัติเหตุ 420 ครั้ง  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่และราชบุรี 19 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น และลพบุรี 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 432  คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 20 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 37.62 ขับรถเร็ว ร้อยละ 21.19 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.95 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ  กล่าวว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.29 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 31.90 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 34.52  โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.22  ตั้งจุดตรวจหลัก 2,042 จุด  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 53,239 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 637,544 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 114,177 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 34,165 ราย ไม่มีใบขับขี่ 30,923 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 14,411 ราย

          นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งเส้นทางหลัก สายรอง และเส้นทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด กวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมเพิ่มความถี่เรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะ กวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ คุมเข้มงวดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในผู้ขับขี่ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและชีวิต 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ  กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าประชาชนสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นร้อยละ 7-15 ซึ่งในช่วงปีใหม่นี้ มั่นใจว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากกว่าปกติ ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพราะเมืองรองมีทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวและทางผ่าน  ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกินในแต่ละท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

          นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า กังวลกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตจากการเช่ารถจักรยานยนต์ที่จังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการให้เช่ารถจักรยานยนต์ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยพบว่า ไม่มีการตรวจสอบใบขับขี่ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ  ต้องบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการรายใดที่ให้เช่ารถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

                                              ———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *