BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน มอบถังดับเพลิงและถุงยังชีพให้แก่ 4 ชุมชนใกล้เคียง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงติดตั้งทุกจุดสำหรับใช้งานได้ทั่วถึงในพื้นที่ของชุมชนและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคนในชุมชนรอบข้างบริษัทฯ รวม 4 ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกรุงเทพประกันภัยให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจประชาชนที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัย โดยมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และนางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมมอบสิ่งของในโครงการดังกล่าว ได้แก่ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ รับมอบถังดับเพลิง 20 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุดชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุดชุมชนพัฒนสิน รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด

ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด และเต็นท์ผ้าใบจำนวน 2 หลัง

          โดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชุมชน รับมอบ ณ บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566  

                                  ———————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *