บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เครือข่ายใจใหญ่ ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียนวัดคลองเสือ

ปิดโครงการนำร่อง “เรียนเล่น เป็นเปลี่ยน” โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เครือข่ายใจใหญ่ ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียนวัดคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนอนาคตของสังคมให้แข็งแรง เติบโตอย่างมีความสุข 

            ในวาระวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด(มหาชน)  นำทีมโดยนายวิจิตร รัตนศิริวิไล    ประธานกรรมการบริหาร   นายไชยรัตน์  จงยั่งยืนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นายศักดิ์ชัย ครุจิตร  รองกรรมการผู้จัดการสายการพาณิชย์   นายพีร์ ประพิณทิพย์  รองกรรมการผู้จัดการสายการปฏิบัติการ และนางสาวเมธิตา ราชรองเมือง รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  นำเครื่องเล่นสนามประกอบด้วย.ประตูฟุตบอลขนาด 11 คนเล่น 1 คู่,ประตูฟุตซอล 1 คู่ ,แป้นบาส 1 คู่ เสาวอลเล่ย์บอล 1คู่ ,เสาธงชาติ 1ธง,ชั้นวางลูกบอล,รถตะกร้าใส่ฟุตบอล,ชิงช้า,สไลด์เดอร์ ลูกฟุตบอล 25 ลูก,ลูกบาสเก็ตบอล 25 ลูก,ลูกวอลเลย์บอล20 ลูก,ชุดกีฬา 20 ชุด มอบให้แก่นางสุกัญญา   ทำสวน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเสือ พร้อมกับนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายใจใหญ่ กลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคม นำอุปกรณ์กีฬา อาทิ ไม้แบดมินตัน ลูกฟุตบอล  ,ไม้ปิงปองพร้อมลูกฯลฯ ที่ได้รับมอบจากผู้ใหญ่ใจดี มาสมทบมอบให้เป็นของขวัญให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดคลองเสือ

นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ชานมไข่มุก,ข้าวเหนียวหมูทอด,ข้าวเหนียวไก่ทอด จากสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ อาทิ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน),ร้านเป็นลาว, Hoshi เป็นต้น  

          อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมนำร่องเปิดตัวโครงการ “เรียนเล่น เป็นเปลี่ยน” ที่คณะผู้บริหารบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ตั้งใจขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพราะตระหนักดีว่าเด็กคืออนาคตและกำลังสำคัญของสังคม มีความจำเป็นที่จะต้องให้เด็กไทย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง เติบโตด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อความยั่งยืนของสังคมต่อไป

      ————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *