ทส. ชวนปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สานต่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ทส. ชวนปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทส. มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีรกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังจากที่ได้ปลูกต้นตะเคียนทอง ภายในบริเวณกรมป่าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมเผยว่าสำหรับในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวนกว่า 152 ล้านกล้า โดยในส่วนของ กรมป่าไม้ ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ จำนวน 127 ล้านกล้า เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนมาขอรับกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกตามที่อยู่อาศัยของตนเอง ศาสนสถาน โรงเรียน ที่สาธารณตามความเหมาะสม และเพื่อใช้ในการปลูกตามโครงการสำคัญต่าง ๆ และปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน

          ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเตรียมวางแผนสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายของกรมป่าไม้ 622 เครือข่าย และเครือข่ายกรมของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 180 เครือข่าย ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ในการใช้ปลูกฟื้นฟูจำนวน 66 ล้านกล้า

          โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ ต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการนำต้นไม้ไปปลูกและขยายผลการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศ  เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

          นอกจากนี้รัฐบาลได้แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  มาตรา 7  กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ และที่ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้ามสามารถปลูกและตัดขายได้ในอนาคตอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้ และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งยังเป็นมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกจังหวัด ได้ใช้โอกาสในวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ป่าทั่วประเทศ  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นกันเกรา เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้  บริเวณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

          นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้  กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สนใจต้องการขอรับกล้าไม้พันธุ์ดีของกรมป่าไม้ สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านเองทั่วประเทศ หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดสถานที่รับกล้าไม้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 4292 ต่อ 5053 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ และสายด่วน 1310 กด 3

          นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว กรมป่าไม้ก็ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565 นี้

             ————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *