ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” Green City by MOAC

กระทรวงเกษตรฯ สั่งลุย!! แจกต้นไม้ 5 หมื่นต้น ชวนคนกรุงสูดอากาศสดชื่น คืนพื้นที่สีเขียวทั่วเมือง

          นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” Green City by MOAC ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่น และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน เพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

          ทั้งนี้โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ในฐานะเครือข่ายภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการแจกต้นไม้ผ่านสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดส่งต้นไม้ครั้งที่ 1 รวมจำนวน 50,000ต้น สำนักงานเขตละ 1,000ต้นเพื่อให้สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่ลงทะเบียนขอรับต้นไม้ผ่าน www.green-city.onlineและเลือกสถานที่รับต้นไม้ในเขตนั้นๆ รวมทั้งแจกให้ประชาชนผู้สนใจที่มาขอรับต้นไม้โดยตรง ณ สำนักงานเขต

          “ขอเชิญชวนเกษตรกร พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมในโครงการ Green City by MOAC โดยสามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้ได้ที่เว็บไซต์ www.green-city.online สามารถรับต้นไม้ได้ในวันที่ 2 – 13 มี.ค. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ที่เลือกไว้เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 5 ต้น / 1 ท่านเท่านั้น”นายวิชัย กล่าว

          นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ Green City by MOAC ขึ้น ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการฯ 2. คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ 3. คณะทำงานขับเคลื่อนและบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนขยายผลสร้างการรับรู้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และขยายผลการดำเนินโครงการ ต่อไป

                                    —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *