เปิดโครงการป่าชุมชนจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

กรมป่าไม้ชวน ชาวป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่23 มิถุนายน 2562 ณ ป่าชุมชนเนินสมบัติ (วัดเขาถ้ำเสือ) จ.สุพรรณบุรี – นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรุกขกร ปลูกต้นไม้โดยการโปรยเมล็ดมะค่าโมงทางอากาศโดยกลุ่มพารามอเตอร์ของชมรมรักป่าหินงามลุ่มน้ำจรเข้สามพัน และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้

          นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ปท.) กล่าวว่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

          นายปรมินทร์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมปลูกป่าในวันนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ สถาบันการศึกษา ประชาชนจิตอาสา ฯลฯ กว่า 1,000 คน ที่จะได้ร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ โดยมีกิจกรรมปลูกป่าในแปลงสาธิตพัฒนาการปลูกไม้มีค่าเกื้อกูลผักหวานป่าและต้นกระเจียวในพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่ 1.5 ไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าเดิมมีพรรณไม้เด่นประจำถิ่น อาทิมะค่าโมง มะเกลือ ปรงป่า สุพรรณิกา และมีพรรณไม้หายาก ได้แก่ มหาพรหม มะลิสยาม โดยเฉพาะผักหวานป่า ซึ่งเป็นพืชอาหารที่ชุมชนมีความต้องการสูง แต่ขาดแคลนในพื้นที่ เนื่องจากการขยายพันธุ์ทำได้ยาก กรมป่าไม้จึงเข้าไปแนะนำส่งเสริมเทคนิคในการปลูกผักหวานป่าจำเป็นต้องมีไม้พี่เลี้ยงปลูกอยู่ใกล้กัน เนื่องจากผักหวานต้องการร่มรำไรในช่วงแรกมากถึง 70% และต้องใช้ตาข่ายในการช่วยพรางแสง กิจกรรมปลูกไม้มีค่า และปลูกผักหวานป่าเสริมป่าชุมชน 10 ไร่

          ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ที่สำหรับนำมาใช้ปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยง 2,000 กล้า ได้แก่ พะยูง มะค่าโมง ประดู่ป่า และต้นหว้า และกล้าผักหวานป่าอีก 2,000 กล้า ในอนาคตก็จะมีผักหวานป่าให้คนในชุมชนได้ใช้ประกอบอาหารและเก็บไปขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน กิจกรรมปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ป่าชุมชน และปลูกกระเจียวเสริมป่า

          นอกจากกิจกรรมปลูกป่าในแปลงสาธิตแล้ว ยังมีการปลูกต้นไม้ทางอากาศโดยกลุ่มพารามอเตอร์ชมรมรักป่าหินงามลุ่มน้ำจรเข้สามพันโดยจะขึ้นโปรยเมล็ดมะค่าโมงทางอากาศ และกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของทีมรุกขกร การทำความสะอาด บริเวณวัดเขาถ้ำเสือ และกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากการย่อยสลายเศษกิ่งไม้ใบไม้ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          สำหรับประชาชนต่างจังหวัดสนใจจะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าฯ สามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551  ได้อีกช่องทางหนึ่ง

                                    ———————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *