ปตท.เปิดGreen Station

ปตท.เปิดโครงการ “Green Station” 

ช่วยเกษตรกรระบายสับปะรด600ตัน

          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ได้โพสลงเฟสบุ๊ค ว่า กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการ “พลังใจในมือคุณ” จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการต้นแบบ Green Station สำหรับให้กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสฝึกทักษะทางสังคมและอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมคืนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรขายสัปปะรดในช่วง 10 วัน ระบายสับปะรดได้ 890 ตันผ่าน ปตท. โดย dealers ปตท. 70 สถานีบริการ ซื้อสับปะรดแจกลูกค้าเติมน้ำมัน 290 ตัน เปิดพื้นที่ฟรีในสถานีประมาณ 40 แห่ง ให้เกษตรกรวางสับปะรดขาย 10 วัน ขายได้ประมาณ 300 ตัน ปตท.สนับสนุนซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพิ่มอีก 300 ตัน และระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม 2561 ปตท.ทำโครงการช่วยเกษตรกรขายกระเทียม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการ ปตท.ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เกษตรกรแม่ฮ่องสอนนำกระเทียมมาวางขาย

ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ปตท.เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกษตรกรนำสับปะรดเข้ามาจำหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเกษตรกร” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดไทยที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและเร่งระบายผลผลิตสับปะรดให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น จนถึงปัจจุบัน ปตท.สามารถช่วยเกษตรกรขายสับปะรดรวม 300 ตัน

ทั้งนี้โดยมีทั้งที่การเปิดพื้นที่ในสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศให้เกษตรกรนำสับปะรดมาขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรแล้วนำมาแจกให้ประชาชนที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อีกทั้ง ปตท.ยังได้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรให้นำผลผลิตสับปะรดมาขายที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี ซึ่งช่วยเกษตรกรขายได้ 1.52 ตันนอกจากนี้ ปตท.ยังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพิ่มอีก 300 ตัน เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนที่มาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 รวมปริมาณสับปะรดที่ ปตท.ช่วยเกษตรกรทั้งสิ้น 600 ตัน

นอกจากนี้ปตท.ยังคงเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสับปะรดที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561และยังสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ขณะนี้ยังมีการให้เกษตรกรนำกระเทียมมาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.6 แห่งในกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่18 กรกฎาคมนี้

—————-GEN———–

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *