ทส.ตรวจคุณภาพน้ำรับสงกรานต์

ทส.ห่วงการเลนน้ำสงกรานต์ คพ.ออกตรวจคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์

ซอยอารี 5 เมษายน2562 :นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และโฆษกทส.เป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมแถลงในประเด็นสถานการณ์คุณภาพน้ำและการเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ทส.


          นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า คพ.และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ จำนวน 59 แม่น้ำและ 6 แหล่งน้ำนิ่ง (กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร ทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา) 4 ครั้งต่อปี คุณภาพน้ำในช่วงต้นปี 2562 (มกราคม –
มีนาคม) อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 4 (3 แหล่งน้ำ) เกณฑ์ดีร้อยละ 45 (29 แหล่งน้ำ) เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 37 (24 แหล่งน้ำ) และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 14 (9 แหล่งน้ำ) เห็นได้ว่าคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์โดยแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลายน้ำซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
แหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

นายสมชาย กล่าวว่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นชายหาดท่องเที่ยวจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 จํานวน 80 หาดแบ่งเป็นชายฝั่งตะวันออก 15 หาด อ่าวไทยตอนใน 8 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตก21 หาด และชายฝั่งอันดามัน 36 หาด คุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ดี เช่นหาดจอมเทียน หาดพัทยาเหนือ หาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี หาดทรายแก้ว(เกาะเสม็ด)อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หาดทรายรีตอนกลาง จังหวัดชุมพร หาดสุรินทร์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
สามารถทํากิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ

          อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเล่นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้าสู่ร่างกายและเกิดความสี่ยงในการเกิดโรคได้ นอกจากนี้การทํากิจกรรมบริเวณชายหาดควรระมัดระวังสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น แมงกะพรุนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยการสัมผัสรวมทั้งควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมเพื่อความปลอดภัยในการทํากิจกรรมทางน้ำด้วย
          นายสมชาย กล่าวอีกว่าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ก่อนเทศกาลสงกรานต์เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคูเมืองโดยการใช้พืชน้ำตามจุดต่างๆ เติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุกังหันและเครื่องเติมอากาศ (Jet Aerator) ขุดลอกของเสียออกจากคูเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา มีการถ่ายเทน้ำและเพิ่มการหมุนเวียนน้ำโดยการเติมน้ำเข้าคูเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2562 พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้

สำหรับจังหวัดขอนแก่น สถานที่ที่ได้รับความนิยมคือถนนข้าวเหนียว ในปี 2562จังหวัดขอนแก่นจะจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ คือ บึงแก่นนครภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาเล่นน้ำสงกรานต์ โดยน้ำที่ประชาชนใช้เล่นสงกรานต์ในสถานที่ดังกล่าวเป็นน้ำประปา และน้ำคลองซอยที่ผันน้ำมาจากแม่น้ำพองบริเวณฝายหนองหวายผ่านเข้าเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา นิยมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนรอบคูเมืองนครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมามีการจัดเตรียมน้ำให้ประชาชนได้ใช้ฟรีตามจุดต่างๆ

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวและประชาชนนิยมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณทุ่งภูเขาทองที่ริมอ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองยาวไปจนถึงหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรบนถนนอยุธยา-อ่างทองสายในและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองมาใช้เล่นน้ำสงกรานต์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอยุธยาคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยน้ำที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เล่นน้ำสงกรานต์ ควรเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือปนเปื้อน ได้แก่ น้ำประปาน้ำบาดาล น้ำจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ

ทั้งนี้ การเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรกเนื่องจากน้ำดังกล่าวจะมีความสกปรกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ รวมถึงสารเคมีที่เป็นพิษหากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ควรมีการสังเกตสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ ได้แก่ 1) กลิ่น เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน 2) สิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสีย 3) สภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำไม่ควรมีสิ่งต่างๆ เช่นมีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานหรือชุมชน พืชน้ำ และน้ำมีสภาพขุ่นข้นหรือเขียวเข้มอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใดผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูกปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำสงกรานต์หากขณะเล่นน้ำ เกิดอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคันควรหยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกายทันที

         สุดท้ายนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติกและขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวหรืออุทยานการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั่วประเทศหากนำอาหารหรือสิ่งใดเข้าไปในพื้นที่ให้นำออกมาทิ้งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้สวยงามต่อไป

                                              —————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *