แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองความสำเร็จอีกขั้นบนเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (Nasdaq: MAR) ได้รับการรับรองถึงการเข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ หรือ Science Based Targets (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจ สามารถกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas หรือ GHG) ให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยแมริออทเป็นบริษัทด้านการต้อนรับและบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการรับรอง ทั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งแบบ Scope 1 และ Scope 2 ลง 46.2% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ แมริออทยังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Scope 3 จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน ขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การเดินทางไปทำงานของพนักงาน และแฟรนไชส์ ลง 27.5% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2562 และภายในปี 2571 คู่ค้าธุรกิจ 22% ของบริษัทฯ จะต้องมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสินค้าและบริการที่ซื้อ สินค้าทุนหรือปัจจัยการผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า

แมริออทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2593 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Scope 1 และ Scope 2 ลง 90% ภายในปี 2593 เทียบกับปี 2562 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Scope 3 ลง 90% ภายในปี 2593 เทียบกับปี 2562 เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำจัดคาร์บอนโดยการใช้วัตถุดิบชีวภาพเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตพลังงาน

“ตลอดเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แมริออทมุ่งมั่นในหลักการสำคัญของเราในการรับใช้โลกใบนี้ไปพร้อมกับการที่เราพยายามเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ไม่ว่าเราจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ไหน” แอนโทนี่ คาปูอาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังปรากฏและเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลก ขณะที่เรายังคงเชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังแห่งการเดินทาง เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันการยกระดับด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญและมีแรงขับเคลื่อนที่จะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ การอนุมัติเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของเราเป็นผลมาจากการทำงานหนักและความทุ่มเทของทีมงานแมริออททั่วโลกที่มุ่งมั่นสานต่อการดำเนินงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ”

“แมริออทอยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อโลก” เอริก้า โรส อเล็กซานเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “Decarbonization หรือ การลดคาร์บอนออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั่วโลกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อยกระดับความพยายามในการช่วยแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรับผิดชอบด้วยการฝังความยั่งยืนให้อยู่ในทุกกระบวนการดำเนินงานของเรา”

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ แมริออทมุ่งเน้นความพยายามใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และการจัดซื้อสินค้าที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ครอบคลุมโรงแรมในเครือทั้ง 8,800 แห่งใน 139 ประเทศ และอาณาเขตทั่วโลก

นอกจากนี้ แมริออทยังได้จัดโครงการและกิจกรรมสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
• เปิดตัว Climate Action Program (CAP) ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัทฯ ในการสร้างอนาคตที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร
• กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองและโรงแรมแฟรนไชส์ทั่วโลก
• พัฒนาแพลตฟอร์ม Marriott Environment Sustainability Hub (MESH) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่โรงแรมสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ำ และการจัดการขยะรายเดือน ช่วยให้โรงแรมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะเพื่อให้ลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายขึ้น
• เปิดตัว Energy Optimization Program โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ช่วยให้โรงแรมแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy audit) เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
• ร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในการทำความเข้าใจและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• แบ่งปันข้อมูลด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์ Marriott.com ซึ่งรวมถึงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงแรม

กลยุทธ์ความยั่งยืนของแมริออทมุ่งเน้นไปที่หลากหลายวิธีการ เช่น การออกแบบโรงแรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อติดตามและลดการใช้น้ำและพลังงาน รวมถึงการลดขยะและเศษอาหาร การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการขอใบรับรองความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับรองระดับการจัดการเพื่อความยั่งยืนของแต่ละโรงแรม การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน และการจัดซื้อสินค้าและบริการจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบและอยู่ภายในท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) แมริออทได้สร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคม Serve 360: Doing Good in Every Direction ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัทฯ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนต่อปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของโลก ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ไหนในโลก ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Serve 360 ได้ที่ https://Marriott.com/Serve360


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *