วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

               นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบขาวต่อหน้ารูปเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

               สำหรับกิจกรรม “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)” มีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมพิธีรำลึกฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสีย อันเป็นการร่วมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันช่วยลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตให้น้อยลง ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันวางดอกกุหลาบขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรำลึกฯ พร้อมเดินรณรงค์รำลึกฯ จากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณหน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร​ ถนนราชดำเนินนอก รวมระยะทาง 1.7 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุตอกย้ำการก้าวสู่เป้าหมาย “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” (Save Roads Save Lives) ของประเทศไทยอีกด้วย

                                                  —————————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *