กยท. เข้ารับรางวัลหน่วยงานพัฒนาการดีเด่นฯ ด้านดิจิทัล จากนายกรัฐมนตรี

กยท. เข้ารับรางวัลหน่วยงานพัฒนาการดีเด่นฯ ด้านดิจิทัล จากนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ยศพิมสาร หัวหน้ากองพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Awards 2021) เพื่อรับรางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและขึ้นมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

          โดยในปีนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับ “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาล ได้พิจารณามอบรางวัลนี้ให้ กยท.  เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลติจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

                                             ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.