Government Procurement

สำนักงานนวัตกรรมจัดงานปลดล็อคสตาร์ทอัพ

ครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์  เบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน

                      รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยถึงการการจัดงาน Government Procurement Transformation ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดงานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพแฟร์ ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน พบกับ 100 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 7 โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับของสตาร์ทอัพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การดึงสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยในระบบบริหารและบริการของรัฐเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ โมเดลการทำงานของประเทศต้นแบบที่คาดว่าจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้คือ สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพ จัดทำข้อสรุปแนวทางการจัดงานและแนวทางการขับ เคลื่อนมาตรการส่งเสริม พร้อมกำหนดจัดสตาร์ทอัพแฟร์  ชื่องาน Government Procurement Transformation  ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ  สู่ตลาดภาครัฐ” ขึ้นในวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  งานสตาร์ทอัพแฟร์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาสตาร์ทอัพและระบบนิเวศแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้คนในประเทศ ประกอบด้วย การศึกษา ความมั่นคง การปกครองท้องถิ่น การคลัง การสาธารณสุข ส่งผลต่อภาพรวมต่อเศรษฐกิจและองค์ความรู้ของประเทศ  

ด้านดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ภายในงานจะมีโซลูชั่น (Solution) ของสตาร์ทอัพที่พร้อมให้บริการสำหรับภาครัฐ ประมาณ 100 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมและพื้นที่เรียนรู้ 3) การบริการสาธารณูปโภค  4) การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 5) รัฐบาลดิจิตอล  6) ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และ 7) การพัฒนาตลาดในประเทศ  พร้อมการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพ รวมทั้งจัดนิทรรศการที่จะให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐแก่สตาร์ทอัพ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ การแข่งขัน GOV Tech Solutions Award ที่จะชิงความเป็นหนึ่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับรัฐบาล จะเป็นการแข่งขันและสร้าง Solutions เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสตาร์ทอัพมืออาชีพที่มีความสนใจอยากนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Digital government  2) Each of doing business  และ 3) Public services

สำหรับขั้นตอนปลดล็อคข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังจะได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ และหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้บริการโซลูชั่นของสตาร์ทอัพ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกันภายในงาน Government Procurement Transformation ครั้งนี้ด้วย  โดยในการเริ่มต้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาดและการใช้งานระบบกับภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมติดตามและประเมินผลการทำงานร่วมกัน  รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) พิเศษ เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพตาม TOR ที่คณะกรรมการฯ กำหนดได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

         “งาน Government Procurement Transformation “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสเริ่มต้น ให้หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มต้นได้เกิดการซื้อขายบริการ กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยคาดหวังการซื้อขายเกิดขึ้นในงานนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท”  ปลัดกระทรวงฯ กล่าวทิ้งท้าย

———————————————————-

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.