“BLA”เปิดตัวโครงการกรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์” ชูกลยุทธ์ปั้นตัวแทนคุณภาพ ตั้งเป้าปี 64 ขยายตัวแทนทั่วประเทศ

เปิดตัวโครงการ “กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์” ชูกลยุทธ์ปั้นตัวแทนคุณภาพ ตั้งเป้าปี 64 ขยายตัวแทนทั่วประเทศ ดึง “ปั้นจั่น” เป็นพรีเซนเตอร์มุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเรื่องราว “อาชีพของแม่ ที่ผมภูมิใจ”

กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนาปั้นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันชีวิตและวางแผนการเงินแบบครบวงจรได้อย่างมืออาชีพ ผ่านโครงการ “กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์” (Bangkok Life Smart Leader) เพื่อพัฒนาตัวแทนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต มีแผนรองรับรายได้ที่แน่นอน และเส้นทางการเติบโตในอาชีพตามความสามารถของตนเอง พร้อมดึง “ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย” ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผ่านเรื่องราวชีวิตจริง “อาชีพของแม่ที่ผมภูมิใจ”

          ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นหนึ่งในบริษัทที่เผชิญความท้าทายจากผลกระทบของโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมีการเติบโตของเบี้ยรับปีแรกที่ 6% และในปี 2564 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังคงสานต่อนโยบายการเติบโตของบริษัทฯ และได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางการขายหลักของบริษัท 

          ในขณะเดียวกันมุมมองของคนทั่วไป ยังมองว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินงานไปได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคเองก็มีทัศนคติที่ดีกับประกันชีวิต มีความสนใจทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นมีการกล่าวถึงอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินว่าเป็นอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกรุงเทพประกันชีวิตที่จะนำเสนอความเป็นมืออาชีพของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินที่จะมาบริหารจัดการเรื่องการเงินอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริโภค

           กรุงเทพประกันชีวิตเห็นความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ว่าทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรุงเทพประกันชีวิต ออกไปสู่ตลาดเป้าหมายในการเพิ่มยอดกรมธรรม์และลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงเดินหน้าพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินตามเส้นทางอาชีพผ่าน โครงการ กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ (Bangkok Life Smart Leader) ซึ่งบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันกรุงเทพประกันชีวิตมีจำนวนรวมตัวแทนประกันชีวิตทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 คน บริษัทมุ่งเน้นสร้างตัวแทนคุณภาพ และที่ปรึกษาทางการเงินระดับมืออาชีพ โดยตั้งเป้าในปี 2564 คาดว่าจะสามารถสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพได้ 4,000 คน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปกับกรุงเทพประกันชีวิต”

          นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “กรุงเทพประกันชีวิตดำเนินโครงการพัฒนาทีมงานขายรุ่นใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ มาตั้งแต่ปี 2563 โดยได้ดำเนินการอบรมพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต (SA) ไปแล้ว 27 รุ่น ที่ปรึกษาทางการเงิน (SFA) 3 รุ่น และผู้บริหารทีมงานขาย (SL) กำลังจะเปิด รุ่นที่ 3 มีการดำเนินงานด้วยกระบวนการที่จะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน

                โดยในปีนี้โครงการกรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ เปิดโอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 3 เส้นทาง ได้แก่

          1.Smart Agent (SA) เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพ ต้องการ

เวลา รายได้ และความก้าวหน้า

          2. Smart FA (SFA) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเงินการลงทุน การวางแผนการเงินหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิต มุ่งมั่นสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

          3. Smart Leader (SL) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการสร้างทีมงานขายเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

          โดยจุดเด่นของโครงการนี้คือเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่แห่งเดียวที่มีแผนรับรองรายได้ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดือน พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความเป็นมืออาชีพโดยทีมโค้ชมืออาชีพ เครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย มีทั้งหลักสูตรการอบรมความรู้พื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะ และการกระตุ้นเพื่อสร้างผลงาน ตลอดเส้นทางอาชีพที่ต้องการสร้างความมั่นใจในเรื่องรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด รวมถึงสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ ทำให้คนที่เข้ามาในอาชีพนี้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (work-life balance)

          พร้อมกันนี้ โครงการกรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ ได้เปิดตัว “ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย” นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ มาเป็นพรีเซนเตอร์ที่เป็นตัวแทนของโครงการในการถ่ายทอดเรื่องราว “อาชีพของแม่ ที่ผมภูมิใจ” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนคุณภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต โดยปั้นจั่น กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญ ‘อาชีพของแม่ ที่ผมภูมิใจ’ ของกรุงเทพประกันชีวิต เพราะตัวผมมีประสบการณ์จริงจากการที่คุณแม่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมีประโยชน์มาก ๆ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับครอบครัว จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ มาเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยวางแผนการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิตกันครับ”

          สำหรับโครงการกรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์ เปิดรับผู้สนใจที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบงานบริการ สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาทางการเงิน สาขากรุงเทพประกันชีวิตทั่วประเทศ Call Center 02-777-8888 หรือเว็บไซต์ www.bangkoklife.com พร้อมติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook Page: Bangkok Life Smart Leader

          ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *