ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิจิตร

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม:   นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้โดยมี น.ส.ปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็กฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแจกสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 535 ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

                              ————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *