Thailand International Airshow feasibility study

ทีเส็บ เผยผลศึกษาชี้ไทยพร้อมจัด ‘แอร์โชว์’ งานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลก ผลการศึกษาโดย Farnborough International และ Industry Hearing ระดับประเทศ ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ขานรับนโยบาย 4.0

          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เผยผลการศึกษาความเป็นไปได้และผลจาก Industry Hearing ระบุศักยภาพประเทศไทยพร้อมจัดงาน ‘แอร์โชว์’ งานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลก สอดคล้องนโยบาย 4.0 โดยการดึงงานใหญ่ระดับโลกมาจัดขึ้นในประเทศไทย สนับสนุนสร้างโอกาสธุรกิจใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการบิน ทีเส็บ ได้ดำเนินการให้ Farnborough International จากสหราชอาณาจักร เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแอร์โชว์นานาชาติ (Thailand International Airshow feasibility study) และดำเนินการจัดทำ Industry Hearing กับผู้มีส่วนได้เสียของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบินเพื่อศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงาน Thailand International Airshow ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยา ภายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

          นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ กล่าวว่า “ทีเส็บได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติประเทศไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยครอบคุลมเนื้อหาในด้านต่างๆ คือ ภาพรวมการจัดงานแอร์โชว์ทั่วโลก ศักยภาพของตลาดในระดับภูมิภาค โครงการอีอีซีของประเทศไทย และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลการศึกษานี้ยังได้กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแอร์โชว์ รวมทั้งการคาดการณ์ผลทางเศรษฐกิจ”

          ในระดับประเทศ ทีเส็บยังได้ดำเนินการจัดทำ Industry Hearing กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกลั่นกรองและประมวลอย่างเป็นระบบถึงศักยภาพและจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติ รวมถึงการคาดการณ์ผลทางเศรษฐกิจอันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจัดงานนี้

          นอกเหนือจากการศึกษาความเป็นไปได้และผลจาก Industry Hearing ทีเส็บยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดงานแอร์โชว์ในหลายๆประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ งาน Farnborough International Airshow ประจำปี 2561 ณ สหราชอาณาจักร และในปี 2562 นี้ ได้เข้าร่วมงาน Bahrain International Airshow ณ ประเทศบาห์เรน และงาน Paris Air Show ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาแนวทางการจัดงานขึ้นที่ประเทศไทย

          รองผู้อำนวยการทีเส็บกล่าวต่อว่า การวางแผนและเตรียมการจัดงานแอร์โชว์นานาชาติประจำประเทศไทยนี้ ตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด เพื่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้แบรนด์ทางการตลาด ‘Thailand Redefine Your Business Events’ ซึ่งมุ่งดึงงานด้านไมซ์ระดับโลกมาจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ขานรับนโยบาย 4.0

          “อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมหลักภายใต้เป้าหมายของรัฐบาลไทย ในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น Aerotropolis คือทั้งเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค และศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานและโลจิสติกส์แห่งใหม่ในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาในเขตอีอีซี”

          ในปี 2561 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้า-ออกรวมกันทั้งสิ้น 634,011 เที่ยวบิน เติบโตร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับปี 2560 และมีจำนวนผู้โดยสาร 103,378,371 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 ซึ่งทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) คาดการณ์ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 อันดับประเทศที่มีการจราจรทางอากาศสูงที่สุดในโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักแห่งที่สามของประเทศไทย และสอดคล้องกับโครงการอีอีซี ที่มีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายการเดินทาง รวมถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา แบบไร้รอยต่อ คาดเปิดใช้บริการได้ในปี 2566 และเสริมแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ทั้งในด้านศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก และสามารถรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบิน

                                 —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *