เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “2023 Asia’s Top Influential Brands” สุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคแห่งปี

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL ตอกย้ำนโยบายการบริหารงานเพื่อการเป็นผู้นำธุรกิจการประกันชีวิตในระดับภูมิภาค ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการ และภาพลักษณ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบการบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล  โดยเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง  เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน  และเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต  ตลอดจนการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม  จากนโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทฯ  ได้รับรางวัล “2023 Asia’s Top Influential Brands”  สุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภค ต่อเนื่องปีที่ 3  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี   ร่วมกับ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด  เพื่อค้นหาสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน และไทย  ทั้งนี้  อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ และนิโอ ทาร์เก็ต ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภค            กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial)  เพราะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงสุด ให้ระดับความเชื่อมั่นที่แม่นยำ และสามารถสะท้อนถึงมุมมองและความพึงพอใจต่อแบรนด์ได้ 

การมอบรางวัลเกียรติยศ “2023 Asia’s Top Influential Brands”  สุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภค  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน     การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานเพื่อนำเสนอด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม  การให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย  ตลอดจนการมุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทฯประกันชีวิตที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน         ที่แท้จริง ในโอกาสนี้ นางสาวนิรัตน์  บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้   โดยมี มร.จอร์จ  โรดิกัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์  ประเทศสิงคโปร์ และนางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จํากัด ประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดี          ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

                                                             —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *