“ธนชาต”ออกปฏิทิน๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม”

“กลุ่มธนชาต” รังสรรค์ปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๒ ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม”ใช้เทคโนโลยี QR CODE ฉายภาพพระราชกรณียกิจเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

กลุ่มธนชาตรังสรรค์ปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชุด ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่พระราชทานความร่มเย็น สร้างประโยชน์สุขแก่ชาติและปวงชน      ชาวไทย ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี QR CODE ฉายภาพพระราชกรณียกิจในระบบวิดีโอมัลติมีเดียแสดงภาพเคลื่อนไหวและการบรรยายเรื่องราวอันทรงคุณค่า

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปฏิทินกลุ่มธนชาต พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชุด ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม จัดทำเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยปฏิทินนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยทรงน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ    มาปฏิบัติอย่างมั่นคง ทรงเปี่ยมล้นด้วยธรรม ๑๐ ประการ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันทรงเป็น “องค์อัครศาสนูปถัมภก” ทรงเกื้อกูลทุกศาสนาในแผ่นดิน ทรงน้อมนำทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครอง ให้ปวงชนชาวไทยมุ่งมั่นกระทำความดีด้วยหัวใจ ทรงเชิดชูพลังจิตอาสาให้เป็นพลังแผ่นดิน อีกทั้งยังทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อสร้างความสุข ความมั่นคงแก่สยามประเทศอย่างยั่งยืนโดยทั่วกัน

“ปฏิทินของกลุ่มธนชาตชุด ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยามถ่ายทอดพระเกียรติคุณในสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่พระราชทานความสุข ความร่มเย็นแก่ชาติและประชาชนชาวไทย ผ่านบทกวีร้อยกรองอาศิรวาทราชสดุดีอันไพเราะโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) และพระบรมสาทิสลักษณ์อันวิจิตรงดงาม เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะไทยได้อย่างวิจิตรตระการตาและยังเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิ รางวัล “เพชรกนก” เชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน 2561 โดย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงรางวัล Bronze Medal Award สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ และสาธารณรัฐตุรกี อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาเรื่องพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพประกอบหน้าปก ทั้งยังได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการวาดภาพด้วยดิจิทัล (Digital Painting) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มิทยานนท์ นายเทพพิทักษ์ โพธิ์นาแค นางสาวพรรณิภา พรมเด่น และนางสาวอณุภา ธารีสุชีวกุล มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์บนระบบมัลติมีเดียด้วย” นายเกรียงไกร กล่าว

ปฏิทินกลุ่มธนชาต ชุด ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยามมีทั้งรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน       ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีวิดีโอมัลติมีเดียฉายภาพเคลื่อนไหวพร้อมการบรรยายเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งความร่มเย็นและประโยชน์สุขเพื่อปวงชนชาวไทย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับอ่าน QR CODE บนปฏิทินเพื่อรับชมได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นับเป็นการผสมผสานงานด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และระบบดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในรูปแบบของปฏิทินที่งดงามและทรงคุณค่าทางจิตใจ

———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *