กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ (Micro Insurance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการที่บริษัทฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมให้การประกันภัยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่มีความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการในราคาที่จับต้องได้ และขยายช่องทางการจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเพื่อลดภาระและเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย พร้อมสนับสนุนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตามกรุงเทพประกันภัยได้ร่วมกับพันธมิตรและคู่ค้าจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนเเปลงอยู่เสมอ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความอุ่นใจในการดำเนินชีวิต พร้อมกับการมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี 

                                        ……………………………………….

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *