UBE แต่งตั้ง “สุรียส โควสุรัตน์” นั่งเก้าอี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ-รุกขยายฐานการลงทุนต่อเนื่อง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท ตั้งเป้าปี 65 เติบโต15-20%

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ของนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 มาดำรงตำแหน่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนและกลยุทธ์องค์กร และอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ เป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ การวางระบบการทำงานและการดูแลด้านการปฏิบัติการ มีความสามารถ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเครือข่ายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อาหารแห่งอนาคต

          นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำขององค์กรในครั้งนี้ พร้อมต่อยอดธุรกิจตามเป้าหมายที่แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวน และจะดำเนินธุรกิจให้ครบด้านทั้งการหาโอกาสทางการตลาด ธรรมาภิบาล การใส่ใจเกษตรกร ชุมชนโดยรอบโรงงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพนักงานให้เป็นนวัตกรในองค์กร ขับเคลื่อนร่วมกันไปให้ยั่งยืนค่ะ”

          ทั้งนี้ ในปี 2565  บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเอทานอล, ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง จะเพิ่มการผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคและแป้งฟลาวมันสำปะหลัง ที่ปราศจากกลูเตน (Gluten Free) ภายใต้แบรนด์ Tasuko เพื่อตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่มาแรงและได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมถึงการขยายการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) ชนิดอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการร่วมทุนกับพันธมิตร (JV) ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวออร์แกนิก, สารให้ความหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มฐานรายได้และหนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

          นางสาวสุรียส ยังได้กล่าวถึงแผนธุรกิจ 3 -5 ปีข้างหน้า ว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง รวมทั้งธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 และธุรกิจเอทานอลลดสัดส่วนผลิตลงเหลือร้อยละ  โดยในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าจรายได้เติบโตขึ้น 15-20% จากปี 2564 ที่มีรายได้จากการขาย 6,966.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,532.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 320.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 223.1 เทียบปีที่ผ่านมา จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและแป้งออร์แกนิค ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ spread เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง นับเป็นการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

          “ ในปี 2565 UBE มองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จากแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงการเร่งเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ ตลอดจนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ UBE อย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้นักลงทุนอย่างยั่งยืน” นางสาวสุรียส กล่าว

                            ————————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.