กรมป่าไม้ – ราช กรุ๊ป เปิดรับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2565  เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ

กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 2565

          ป่าชุมชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th และเว็บไซต์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) www.ratch.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” และสำนักจัดการป่าชุมชน โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5654

          การประกวดป่าชุมชนปีนี้ มีรางวัลรวม 16 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวม 1.45 ล้านบาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท

          รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 150,000 บาท

          รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา (ป่าชุมชนดาวรุ่ง) 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

          สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกป่าชุมชนระดับประเทศ จะพิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยตระหนักถึงสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากร ส่วนป่าชุมชนดีเด่นให้ความสำคัญกับพัฒนาการในการดูแลรักษาป่าของชุมชนอย่างเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และความต่อเนื่องในการดูแลรักษาป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน กำหนดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และประกาศผลรางวัลในเดือนกันยายน ศกนี้

                                      —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.