“คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบเสื้อกันหนาว จากสยามคูโบต้าในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22”

 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) รับมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 1,000 ตัว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22” โดยมี นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ให้การส่งมอบ เพื่อส่งต่อความอบอุ่นไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยมีคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารสยามคูโบต้า ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากซ้ายไปขวา

1.นายถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์                 ผู้จัดการภาคกลางและใต้อาวุโส – แทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2.นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์       ผู้จัดการส่วนอาวุโสบริหารภาพลักษณ์องค์กร

3.นายสุรชัย  ตรงมหวิเศษ                 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

4.นายพิษณุ มิลินทานุช           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและ   บริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

5.นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์                รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายคูณ ควรกระโทก           หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช  ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.นายศิวกร บัวป้อง                         ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

                        ——————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.