กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศร่วม “RE100 Thailand Club” สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ใช้พลังงานsมุนเวียน 100%  (RE100)  สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดินหน้าตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจสู่สังคม (Creating Shared Values) ประกาศร่วมกับ RE100 Thailand Club เพื่อขับเคลื่อนพลังงานชาติสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน  (Carbon Neutrality) พร้อมยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ความยั่งยืนระดับโลกอย่างแท้จริง

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักดีถึงปัญหาจากการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงต้องเร่งเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาด โดยธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่  เซ็นทรัล รีเทล,  เซ็นทรัลพัฒนา, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง RE100 Thailand Club กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในระดับองค์กร ด้วยยุทธศาสตร์การลงมือทำจริง ซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่เราเชื่อว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำ และจะดียิ่งขึ้นหากทุกคนร่วมมือกันทำ โดยกลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน RE100 Thailand Club   ให้บรรลุถึงเป้าหมายตามมติของกลุ่มสมาชิกกว่า 500 บริษัทในปัจจุบัน 

          ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจกว่า 74 ปี กลุ่มเซ็นทรัลได้นำพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ลงมือปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน อาทิ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคารวม 30 แห่งที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ และไทวัสดุ เทียบเท่าการประหยัดพลังงานรวม 16,866 MWh การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) รวม 14 แห่ง รวมจำนวน 24 จุด  ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม, ชิดลมทาวเวอร์ โดยมีแผนที่จะขยายและเพิ่มปริมาณจุดบริการให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการติดตั้งตู้เย็นประหยัดพลังงานที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท 777 สาขาทั่วประเทศ

          ส่วนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาของศูนย์การค้า 17 แห่ง เทียบเท่าการประหยัดพลังงานรวม 16,284 MWh การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ที่ศูนย์การค้า 24 แห่ง รวมจำนวน 53จุด โดยมีแผนที่จะขยายและเพิ่มปริมาณจุดบริการให้เพิ่มมากขึ้นภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง โครงการเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นเพื่อลดผลกระทบของการเกิดภาวะเรือนกระจกจากสารทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นของศูนย์การค้า ที่สามารถช่วยลดผลกระทบได้ถึง 700  เท่า และยังช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งอย่างต่อเนื่องในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล

default

          สำหรับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) – โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเซ็นทารา ราส ฟูจี รีสอร์ท แอนด์สปา มัลดีฟส์ ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ประมาณ 40% ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมด เทียบเท่าการประหยัดพลังงานรวม 307,000 kWh ต่อปี การติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดการใช้ประหยัดพลังงานได้ถึง 150,000 – 200,000 kWh ต่อปีในแต่ละโรงแรม การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องพักของโรงแรม

          “กลุ่มเซ็นทรัล มีความพร้อมในการใช้ศักยภาพของทุกบริษัทในเครือ เพื่อการพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกลว์ ประเทศสก๊อตแลนด์          ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของภาคการผลิตและบริโภคของประเทศให้ไปสู่จุดสมดุล พร้อมเดินหน้าเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและบริการ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวทิ้งท้าย

                                                  ——————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.