“สตรีตัวอย่างแห่งปี” 2561

อลิสา สิมะโรจน์ผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2561

    

           นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *