สยามคูโบต้า พลิกโฉมปรับสายการผลิตเร่งสร้างตู้ความดันลบและหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา

สยามคูโบต้า พลิกโฉมปรับสายการผลิตเร่งสร้างตู้ความดันลบและหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาส่งมอบให้โรงพยาบาล พร้อมหนุนเกษตรกรออกมาตรการพักชำระค่างวด เร่งช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID – 19 ไปพร้อมกัน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศเดินเคียงข้างคนไทย เผยแผนช่วยเหลือเยียวยาภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในโครงการ KUBOTA On Your Side แก่ผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ประชาชนและลูกค้าของคูโบต้า ผ่านมาตรการช่วยเหลือ ใน 3  แนวทาง คือ การสนับสนุนรัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าของสยามคูโบต้า โดยมุ่งมั่นช่วยสังคมและคนไทย ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID – 19 ไปพร้อมกัน

          นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์วิกฤตของเชื้อไวรัส COVID-19   ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่เราก็ยังไม่ควรนิ่งนอนใจ มาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักในการปฏิบัติตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาด ยังคงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมในด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกันเพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและรักษาให้ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนไทยทั่วประเทศ และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทย สยามคูโบต้า จึงได้จัดทำแผนการสนับสนุนช่วยเหลือทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อโครงการ KUBOTA On Your Side ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้จัดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาใน 3 แนวทางด้วยกันคือ การสนับสนุนรัฐเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือลูกค้าของสยามคูโบต้า”

          ด้านการสนับสนุนรัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง  เนื่องด้วยปริมาณผู้ป่วยสะสมที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ เราจึงได้ดำเนินการพัฒนาสร้างสายการผลิตและเร่งผลิตตู้ความดันลบภายในโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี เพื่อมอบให้แก่ 20 โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์เข้ามาขอรับบริจาคผ่าน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ภายใต้กระบวนการผลิตได้ตามมาตรฐาน และจะทำการส่งมอบสิ้นเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงสายการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ผลิต Automatic Guide Vehicle (AGV) หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้รับส่งอาหารและยาในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ระยะเวลาในการผลิตคาดว่าแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งในโรงพยาบาล ในเดือนพฤษภาคมนี้

          นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ กลุ่มโตโยต้า และเอสซีจี เปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องช่วยหายใจรุ่น Bird Ventilator ในโรงงานนวนคร พร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นต้น เพื่อไปเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องนำเครื่องช่วยหายใจชนิดประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ป่วยโคม่าและผู้ป่วยโควิดขั้นวิกฤตซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาใช้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ และจัดตั้งทีมช่างคูโบต้าเฉพาะกิจที่ผ่านการฝึกฝนจากผู้ทรงคุณวุฒิและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งขั้นตอนการทำงานของศูนย์ฯ ยังคงเน้นย้ำความปลอดภัยและสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน

          ด้านการช่วยเหลือภาคประชาชน สยามคูโบต้าได้เน้นการให้ความช่วยเหลือไปที่กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ เราได้จัดกิจกรรม KUBO Mask ต้านภัย COVID-19 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ ให้แก่เกษตรกรโดยร่วมมือกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 40,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมให้สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

          ด้านการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เข้าใจถึงความกังวลใจของลูกค้าต่อสถานการณ์ในขณะนี้ ด้วยหวังให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ บริษัทฯ จึงพร้อมให้การสนับสนุนด้วยมาตรการพักชำระค่างวด เพื่อช่วยเหลือลูกค้าตามระดับผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ลูกค้า โดยได้ดำเนินตามนโยบาย Social Distancing มุ่งเน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอพักชำระค่างวดผ่านทางเว็บไซต์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง www.skl.co.th  บัญชีไลน์ สยาม คูโบต้า  ลีสซิ่ง Line ID : @sklth และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

          “สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเสียสละทำงานหนักเพื่อรักษาผู้ป่วย เพื่อร่วมกันหยุดการระบาดของไวรัส ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID -19 ได้โดยเร็วที่สุด” นายสมศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

                                       —————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *