จัดตั้ง-ผลักดันสู่สภาประชาชนแห่งชาติ

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ(สภาธรรมาธิปไตยแห่งชาติ) ณ สำนักงานสภาประชาชนแห่งชาติ บริเวณอาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้ สรุปการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ประชุมเอเปค 2022 Thailand, วิเคราะห์สถานการณ์ด้านชาติและด้านสากล, การจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นอิสระของตนเอง(Independent Press Organ) คือ..”สถานีสภาประชาชนแห่งชาติและนานาชาติ” ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย ฯลฯ, การปฏิบัติมาตรการผลักดันของกรรมกรแรงงาน(General Strike), การปฏิบัติภารกิจสะพานการปฏิวัติอันฉับไวในการสร้างประชาธิปไตยของนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาว(Sensitive Revolutionary Bridge) เป็นต้น

#SkyMed #SkyCrop  #SkyHerb #SkyTime #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyBoon #สกายบุญ #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #คณะราษฎร์ #ธรรมาธิปไตย #การเมือง #ประชาธิปไตย #คณะปวงชน #ธรรมาธิปไตย #สร้างบ้านแปลงเมือง #ประชุม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *